Εξοπλισμός Πάρκου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζόπαγκος Fruts

0 out of 5
(0)
SKU: 16105

Τραπεζόπαγκος Fruts
Διαστάσεις: 130x120h50cm
2-8 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκάκι Fruts

0 out of 5
(0)
SKU: 16100

Παγκάκι Fruts
Διαστάσεις: 29x120h27cm
2-8 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκάκι με πλάτη Fruts

0 out of 5
(0)
SKU: 16101

Παγκάκι με πλάτη Fruts
Διαστάσεις: 29x120h27/44cm
2-8 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπέζι Fruts

0 out of 5
(0)
SKU: 16102

Τραπέζι Fruts
Διαστάσεις: 57x120h50cm
2-8 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζόπαγκος σχολείου Materna

0 out of 5
(0)
SKU: 11170

Τραπεζόπαγκος σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x161h70cm
3-11 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπέζι σχολείου Materna

0 out of 5
(0)
SKU: 11173

Τραπέζι σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x60h60cm
3-11 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκάκι σχολείου με πλάτη Materna

0 out of 5
(0)
SKU: 11175

Παγκάκι σχολείου με πλάτη Materna
Διαστάσεις: 150x55h70cm
3-11 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκάκι σχολείου Materna

0 out of 5
(0)
SKU: 11180

Παγκάκι σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x45h40cm
3-11 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Junior

0 out of 5
(0)
SKU: 71350

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Junior
Διαστάσεις: 130x120h55cm
2-8 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Δείκτης τοποθέτησης Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζόπαγκος Arredo Frutta

0 out of 5
(0)
SKU: 17118

Τραπεζόπαγκος Arredo Frutta
Διαστάσεις: 145x150h44/54cm
1-10 ετών

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Senior

0 out of 5
(0)
SKU: 71355

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Senior
Διαστάσεις: 190x160h75cm

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκάκι ‘Dums

0 out of 5
(0)
SKU: 71510

Παγκάκι ‘Dums
Διαστάσεις: 190x60h82cm

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπέζι ‘Dums

0 out of 5
(0)
SKU: 71505

Τραπέζι ‘Dums
Διαστάσεις: 190x76h70cm

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζόπαγκος ‘Dums

0 out of 5
(0)
SKU: 71500

Τραπεζόπαγκος ‘Dums
Διαστάσεις: 190x218h82cm

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκάκι με πλάτη Ambient

0 out of 5
(0)
SKU: 71512

Παγκάκι με πλάτη Ambient
Διαστάσεις: 190x60h80cm

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζόπαγκος Ambient

0 out of 5
(0)
SKU: 71515

Τραπεζόπαγκος Ambient
Διαστάσεις: 200x190h80cm

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τραπεζόπαγκος Kit Forma

0 out of 5
(0)
SKU: 71013

Τραπεζόπαγκος Kit Forma
Διαστάσεις: 190x220h80cm

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκάκι Forma

0 out of 5
(0)
SKU: 71006

Παγκάκι Forma
Διαστάσεις: 190x68h45cm

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκάκι με πλάτη Forma

0 out of 5
(0)
SKU: 71007

Παγκάκι με πλάτη Forma
Διαστάσεις: 190x68h80cm

Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παγκάκι Park

0 out of 5
(0)
SKU: 71410

Παγκάκι Park
Διαστάσεις: 190x40h86cm

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Fruts

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Fruts
Διαστάσεις: 130x120h50cm
2-8 ετών

SKU: 16105
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι Fruts

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι Fruts
Διαστάσεις: 29x120h27cm
2-8 ετών

SKU: 16100
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι με πλάτη Fruts

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι με πλάτη Fruts
Διαστάσεις: 29x120h27/44cm
2-8 ετών

SKU: 16101
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι Fruts

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπέζι Fruts
Διαστάσεις: 57x120h50cm
2-8 ετών

SKU: 16102
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος σχολείου Materna

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x161h70cm
3-11 ετών

SKU: 11170
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι σχολείου Materna

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπέζι σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x60h60cm
3-11 ετών

SKU: 11173
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι σχολείου με πλάτη Materna

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι σχολείου με πλάτη Materna
Διαστάσεις: 150x55h70cm
3-11 ετών

SKU: 11175
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι σχολείου Materna

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x45h40cm
3-11 ετών

SKU: 11180
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Junior

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Junior
Διαστάσεις: 130x120h55cm
2-8 ετών

SKU: 71350
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα
Δείκτης τοποθέτησης

Τραπεζόπαγκος Arredo Frutta

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Arredo Frutta
Διαστάσεις: 145x150h44/54cm
1-10 ετών

SKU: 17118
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Senior

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Senior
Διαστάσεις: 190x160h75cm

SKU: 71355
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι ‘Dums

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι ‘Dums
Διαστάσεις: 190x60h82cm

SKU: 71510
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι ‘Dums

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπέζι ‘Dums
Διαστάσεις: 190x76h70cm

SKU: 71505
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος ‘Dums

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος ‘Dums
Διαστάσεις: 190x218h82cm

SKU: 71500
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι με πλάτη Ambient

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι με πλάτη Ambient
Διαστάσεις: 190x60h80cm

SKU: 71512
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Ambient

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Ambient
Διαστάσεις: 200x190h80cm

SKU: 71515
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Kit Forma

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Kit Forma
Διαστάσεις: 190x220h80cm

SKU: 71013
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι Forma

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι Forma
Διαστάσεις: 190x68h45cm

SKU: 71006
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι με πλάτη Forma

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι με πλάτη Forma
Διαστάσεις: 190x68h80cm

SKU: 71007
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι Park

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι Park
Διαστάσεις: 190x40h86cm

SKU: 71410
Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Fruts

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Fruts
Διαστάσεις: 130x120h50cm
2-8 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι Fruts

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι Fruts
Διαστάσεις: 29x120h27cm
2-8 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι με πλάτη Fruts

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι με πλάτη Fruts
Διαστάσεις: 29x120h27/44cm
2-8 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι Fruts

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπέζι Fruts
Διαστάσεις: 57x120h50cm
2-8 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος σχολείου Materna

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x161h70cm
3-11 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι σχολείου Materna

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπέζι σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x60h60cm
3-11 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι σχολείου με πλάτη Materna

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι σχολείου με πλάτη Materna
Διαστάσεις: 150x55h70cm
3-11 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι σχολείου Materna

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x45h40cm
3-11 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Junior

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Junior
Διαστάσεις: 130x120h55cm
2-8 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα
Δείκτης τοποθέτησης

Τραπεζόπαγκος Arredo Frutta

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Arredo Frutta
Διαστάσεις: 145x150h44/54cm
1-10 ετών

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Senior

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Senior
Διαστάσεις: 190x160h75cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι ‘Dums

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι ‘Dums
Διαστάσεις: 190x60h82cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι ‘Dums

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπέζι ‘Dums
Διαστάσεις: 190x76h70cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος ‘Dums

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος ‘Dums
Διαστάσεις: 190x218h82cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι με πλάτη Ambient

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι με πλάτη Ambient
Διαστάσεις: 190x60h80cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Ambient

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Ambient
Διαστάσεις: 200x190h80cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Kit Forma

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Τραπεζόπαγκος Kit Forma
Διαστάσεις: 190x220h80cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι Forma

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι Forma
Διαστάσεις: 190x68h45cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι με πλάτη Forma

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι με πλάτη Forma
Διαστάσεις: 190x68h80cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι Park

0 out of 5
(0)
Legnolandia

Παγκάκι Park
Διαστάσεις: 190x40h86cm

Availability:

✓ Κατόπιν παραγγελίας

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Fruts

0 out of 5
(0)

Τραπεζόπαγκος Fruts
Διαστάσεις: 130x120h50cm
2-8 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι Fruts

0 out of 5
(0)

Παγκάκι Fruts
Διαστάσεις: 29x120h27cm
2-8 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι με πλάτη Fruts

0 out of 5
(0)

Παγκάκι με πλάτη Fruts
Διαστάσεις: 29x120h27/44cm
2-8 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι Fruts

0 out of 5
(0)

Τραπέζι Fruts
Διαστάσεις: 57x120h50cm
2-8 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος σχολείου Materna

0 out of 5
(0)

Τραπεζόπαγκος σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x161h70cm
3-11 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι σχολείου Materna

0 out of 5
(0)

Τραπέζι σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x60h60cm
3-11 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι σχολείου με πλάτη Materna

0 out of 5
(0)

Παγκάκι σχολείου με πλάτη Materna
Διαστάσεις: 150x55h70cm
3-11 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι σχολείου Materna

0 out of 5
(0)

Παγκάκι σχολείου Materna
Διαστάσεις: 150x45h40cm
3-11 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Junior

0 out of 5
(0)

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Junior
Διαστάσεις: 130x120h55cm
2-8 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα
Δείκτης τοποθέτησης

Τραπεζόπαγκος Arredo Frutta

0 out of 5
(0)

Τραπεζόπαγκος Arredo Frutta
Διαστάσεις: 145x150h44/54cm
1-10 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Senior

0 out of 5
(0)

Τραπεζόπαγκος Pic Nic Senior
Διαστάσεις: 190x160h75cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι ‘Dums

0 out of 5
(0)

Παγκάκι ‘Dums
Διαστάσεις: 190x60h82cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζι ‘Dums

0 out of 5
(0)

Τραπέζι ‘Dums
Διαστάσεις: 190x76h70cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος ‘Dums

0 out of 5
(0)

Τραπεζόπαγκος ‘Dums
Διαστάσεις: 190x218h82cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι με πλάτη Ambient

0 out of 5
(0)

Παγκάκι με πλάτη Ambient
Διαστάσεις: 190x60h80cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Ambient

0 out of 5
(0)

Τραπεζόπαγκος Ambient
Διαστάσεις: 200x190h80cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζόπαγκος Kit Forma

0 out of 5
(0)

Τραπεζόπαγκος Kit Forma
Διαστάσεις: 190x220h80cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι Forma

0 out of 5
(0)

Παγκάκι Forma
Διαστάσεις: 190x68h45cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι με πλάτη Forma

0 out of 5
(0)

Παγκάκι με πλάτη Forma
Διαστάσεις: 190x68h80cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Παγκάκι Park

0 out of 5
(0)

Παγκάκι Park
Διαστάσεις: 190x40h86cm

Επικοινωνήστε μαζί μας Διαβάστε περισσότερα

Βλέπετε 1–20 απο 35 αποτέλεσματα

Αγαπητοί πελάτες,

σας ενημερώνουμε πως , εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, υπάρχει ενδεχόμενο καθυστέρησης της παράδοσης των παραγγελιών, λόγω του υπερβολικού όγκου δεμάτων στα κέντρα διαλογής.

 

 

Εξαιρούνται οι παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει δυνατότητα παράδοσης της παραγγελίας προϊόντων, που βρίσκονται σε απόθεμα, εντός 48 ωρών από το προσωπικό της εταιρείας μας, χωρίς χρέωση.