Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Ο Φορέας Πιστοποίησης ΘΕΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ Πιστοποιεί ότι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ “EUROATHLETIC” ∆ιεύθυνση: Καστοριάς 41, Πολίχνη, Μετέωρα, TK 565 32, Θεσσαλονίκη Α.Φ.Μ: 102104531
Έχει αξιολογηθεί και βρέθηκε να τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ISO 9001:2015 Με πεδίο εφαρµογής: Εµπόριο, εγκατάσταση και
τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού αθλητικών χώρων, δαπέδων, παιδότοπων, παιδικών χαρών και πάρκων
.

Αγαπητοί πελάτες,

σας ενημερώνουμε πως , εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, υπάρχει ενδεχόμενο καθυστέρησης της παράδοσης των παραγγελιών, λόγω του υπερβολικού όγκου δεμάτων στα κέντρα διαλογής.